♥کیــــش ــومــــــات ــزندگیــــ♥ حس سیاه یعنی نبود *تو* ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ شڪسته ام میفهمـی...؟! به انتهای بودنم رسیـده ام، اما اشــڪ نمی ریزم. پنهــان شـده ام؛ پشت لبخنــدی که خیلـی درد میکنـد... ******************************************************* خسته ام... از تـــــو نوشتن...! کمی از خود می نویسم این "منم" که، دوستت دارم...! ############################# بیزارم!از هردردی که درمانش گذر زمان است....زمانی که دق میدهد تا بگذرد......... ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ ♦ تنها که باشی ,فقط آرزو میکنی یکی صداتــــ♥ــ کنه♦حتی اشتباهی!!! ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ این پریشانی خوب می شود اگر جای قرص خواب را " شب بخیر " های یار بگیرد... --------------------------------------------------------- با گِریه بِهِش گَفتَم : نَرو من دوسِت دارم با خنده بِهِم گفت : خَب منم دوسِش دارَم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آغوشت را تمدید کن انقضای من رو به پایان است . . . ***************************************************** دست من نبود با پای خودت به چشمم آمدی ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ به داشتنت فكر می كنم ، به تمامِ جهان ...!!! ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، یک نفر مُشت مُشت بر دل تنگی ام ... دلشوره می پاشد ....... """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" توماه رادوست داری من ماه هاست تورا؛اما یواشکی!! ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، بــــــــــاآن همه دلداده دلــــــــــش بسته ماشد.... ایـــــــــ من بـــــه فــــــدایـــــــ دل دیوانه پسندش.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! منم مثل تو مات این قصه ام ++++++++++++++++++++++++++++++++ دَستامون كه جُدا باشَن جُز خاطِرِه های كُشَنده چی میمونه ؟؟؟:) http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com 2017-06-23T15:01:51+01:00 text/html 2017-06-23T04:49:21+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com shamse2 چه طور؟ http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/637 <font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/p0sw_toptoop.irعکس_های_پروفایل_دخترانه_ویژه_سال_96.jpg" alt="" border="0" align="texttop" vspace="0" width="322" height="322" hspace="0"><br>+ اون مورچه رو میبینی!<br> رو اون تیکه سنگ سیاه کف سالن!؟<br> - آره...! چقد کوچولو و ریزه!<br> + پس چطور دوست داشتنمو؛<br> اونم به این بزرگی و وضوح،<br> نمیتونی ببینی؟ </font> text/html 2017-06-23T04:45:36+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com shamse2 ازدیوانه ای پرسیدند: http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/635 <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uupload.ir/files/mdx1_500x612_1496258756593161.jpg" alt="" border="0" align="texttop" vspace="0" width="323" height="396" hspace="0"><br>از دیوانه ای پرسیدند : چه کسی را بیشتر دوست داری ؟<br> دیوانه خندید و گفت : ”عشقم” را…<br> گفتند : عشقت کیست؟<br> گفت:عشقی ندارم!<br> خندیدند و گفتند : برای عشقت حاضری چه کارهاکنی؟<br> گفت : مانند عاقلان نمیشوم ، نامردی نمیکنم ، خیانت نمیکنم ، دور نمیزنم ،<br> وعده سرخرمن نمیدهم ، دروغ نمیگویم و دوستش خواهم داشت ، تنهایش نمیگذارم ،<br> بی وفایی نمیکنم با او مهربان خواهم بود ، برایش<br> فداکاری خواهم کرد،ناراحت و نگرانش نمیکنم ، غمخوارش میشوم…<br> گفتند: ولی اگر تنهایت گذاشت ، اگر دوستت نداشت ، اگر نامردی کرد ، اگربی وفابود ،<br> اگر ترکت کرد چه…؟<br> اشک بر چشمانش حلقه زد و گفت : اگر اینگونه نبود که من “دیوانه” نمیشدم… </font> text/html 2017-06-22T05:11:22+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com shamse2 :( http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/634 <font size="3">بــــــی وفـــــــــــــــــــــــا اصــــــــــــــن یــــــــــــه ارامــــــــــــــــــــــــــش خاصــــــــــــــــــــــــــی داشــــــــــــــــــــــــــــــــــــت<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/jc5r_500x625_1484335612959263.jpg" alt="" border="0" height="487" hspace="0" align="texttop" vspace="0" width="390"> text/html 2017-06-22T04:57:16+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com shamse2 نامه های خواندنی! http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/633 <font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/hvah_500x604_1496653044532277.jpg" alt="" border="0" height="566" hspace="0" align="texttop" vspace="0" width="469"><br><font face="Mihan-IransansBold">روى زمین اگر كاغذ مچاله مى دید بر مى داشت ...<br> مى گفت همیشه نامه هایى كه مردم نمى فرستند، خواندنى تر است! </font></font> text/html 2017-06-20T15:23:28+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com zahra 1381.4.7 معجزهــ http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/632 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Koodak;"><font size="5">من اینجا</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Koodak;"><font size="5"><br></font></span></div><font face="Mihan-Koodak" size="5"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;">دلم سخت<font color="#ff0000"> معجزه</font> می خواهد و</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;"><br></span></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">تو<font color="#cc33cc"> انگار</font></div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">معجزه هایت را</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">گذاشته ای برای <font color="#6666cc">روز مبادا</font> !</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2014/5/24/16/1400934495102698.jpg" alt=""></div></span></font> text/html 2017-06-20T10:10:30+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com zahra 1381.4.7 مجازی منـــ http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/630 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify; font-family: Mihan-Koodak;"><font size="4">دنیـــــای<font color="#ff0000"> مجــــازی</font></font></span></div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">جاییه که</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">وقتی کسی که <font color="#3333ff">دوستش داری</font></div></span><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">ازت میپرســـه<font color="#cc33cc"> خوبی</font>؟؟</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">میگی<font color="#ff99ff"> خوبــــم مرسی</font>!!</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">اما اون نه میتونه<font color="#3366ff"> بغــض </font>گلوتـو ببینه...</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">نه میتونه <font color="#99ffff">چشـــــــآی خیس</font> تو ببینه...</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">حتی نمیتونه <font color="#000066">دلتنگیتو</font> حــــس کنه...</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">بعد هم با <font color="#003300">خـــــیال راحت</font> میره که</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">با یکی دیگه&nbsp;<font color="#993399">چــــت</font>&nbsp;کنه...</div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-2015179774737995011441020261.9592.png" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></span></font> text/html 2017-06-19T04:16:32+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com shamse2 ✕دیدیــــ؟ http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/629 <b><font size="3"><img src="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/6/9/22/1497030468621033.jpg" alt="" border="0" align="texttop" vspace="0" width="410" height="410" hspace="0"><br><br></font><font size="3"><font size="3"><font face="courier new,courier,monospace">✕</font></font>دیدی که سخت نیست تنها بدون من</font><font size="3"> </font><br><font size="3"><font size="3"><font face="courier new,courier,monospace">✕</font></font>دیدی صبح میشود تنها بدون من </font><br><font size="3"><font size="3"><font face="courier new,courier,monospace">✕</font></font>این نبض زندگی بی وفقه میزند </font><br><font size="3"><font size="3"><font face="courier new,courier,monospace">✕</font></font>فرقی نمیکیند بامن </font><font size="3">بدون من </font><br><font size="3"><font size="3"><font face="courier new,courier,monospace">✕</font></font>دیروز گرچه سخت </font><font size="3">امروز هم گذشت <br></font><font size="3"><font size="3"><font face="courier new,courier,monospace">✕</font></font>طوری نمیشود فراد بدون من</font></b><br><br> text/html 2017-06-18T19:53:53+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com shamse2 رفیق اونیه که... http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/628 <font face="Mihan-IransansBold" size="3"><img src="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/6/19/3/1497826016485710.jpg" alt="" border="0" height="404" hspace="0" align="texttop" vspace="0" width="419"><br>فک نکن به اندازه ی موهای سرت رفیق داری<br>فرداکه نیازمندشدی<br>می فهمی کچلی</font><br> text/html 2017-06-18T19:50:15+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com shamse2 به چه؟ http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/627 <h1 class="post-text"><img src="http://uupload.ir/files/9hga_14606279922.jpg" alt="" border="0" align="right" vspace="0" width="328" height="328" hspace="0"></h1><h1 class="post-text"><font size="3"><br></font></h1><h1 class="post-text"><font size="3"><br></font></h1><h1 class="post-text"><font size="3"><br></font></h1><h1 class="post-text"><font size="3"><br></font></h1><h1 class="post-text"><font size="3"><br></font></h1><h1 class="post-text"><br></h1><h1 class="post-text"><br></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><h1 class="post-text"><br></h1><h1 class="post-text"><font size="3">❎ بہ چہ تشبیہ ڪنم <br><br>❎ قامتِ زیباےِ تورا<br><br>❎ چہ نهم نام <br><br>❎ تو و چشمِ فریباےِ تورا<br><br>❎ چہ بگویم زِ دو ابروےِ تو<br><br>❎ اے دلبرڪم<br><br>❎ بہ چہ تفسیر ڪنم <br><br>❎ سیرت و سیماےِ تورا</font></h1> text/html 2017-06-17T16:48:35+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com zahra 1381.4.7 یک نفر http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/625 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Koodak;"><font size="5">یک نفَر ،</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Koodak;"><font size="5"><br></font></span></div><font face="Mihan-Koodak" size="5"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;">یک خَبر از<font color="#ff0000"> عشق </font>نَدارد بِدهد ؟</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1395/1/28/831673_384.jpg" alt=""></div></font> text/html 2017-06-17T16:47:40+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com zahra 1381.4.7 هعــــــی...!!!! http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/624 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Koodak;"><font size="3">شب اول جدایی خیلی سخته....</font></span></div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;">خاطره ها از هر طرف بهت فشار میارن....</span></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">حرف ها....</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">قول و قرارها....</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">اما بالاخره با تمام اشک ها میگذره....</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">از فرداش باورت میشه کم کم و یاد میگیری که دلتنگ نباشی....</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">استخونهای شکسته احساست رو جمع میکنی و جملات اخر رو هی با خودت مرور میکنی....</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">تا بفهمی خیلی وقت بوده که تاریخ مصرفت تموم شده بوده و خودت داشتی الکی هی کشش میدادی....</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">میشی یه اشنای دور مثل همه....<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8296550900/download.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></span></font> text/html 2017-06-17T16:37:34+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com zahra 1381.4.7 دلم http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/623 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Koodak;"><font size="3">بـــرای دلــمــ <font color="#ff0000">دعــآ</font> کنـیـــد . . .&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Koodak;"><font size="3"><br></font></span></div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">دلــمــ <font color="#cc33cc">خــــواب بـــی کــابـــوس</font> مـی خـــواــــهــد . . .&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">دلمـ کمـی <font color="#ff99ff">خدا </font>مـی خوا هد . . .&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">کــــــــمـی<font color="#3333ff"> ســــــکـوت</font> . . .&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">کـــــمـی <font color="#33ffff">اشـــــــک </font>. . .&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">کـــمـی<font color="#9999ff"> بــــــهـشـــــت</font> . . .&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">کــــــــمـی <font color="#006600">آغــــــوش آســــمــانـی</font> . . .&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">و شــــــآیــد کــــــــمـی <font color="#663366">مـــــــــــــــــــرگ </font>. . .&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font color="#330099">هـــــمـــــیـن</font> . . .!!&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font color="#ffccff">: )</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8162594026/e953ff299249829b3a8f147973e97792_425.jpeg" alt=""></div></span></font> text/html 2017-06-17T14:07:11+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com shamse2 یاالهـــــــ❤ http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/622 <font face="Mihan-IransansLight" size="4"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><strong><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/4/18/3356918_132.jpg" alt="" border="0" height="227" hspace="0" align="" vspace="0" width="379"></strong></span></font><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></span></strong></font><ul><li><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">یَا کَاشِفَ الْکُرُوبِ </span></span></strong></font></li><li><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><strong>ای برطرف کننده ی غـم ها</strong></span></font><font color="#CC0000" size="4"><span class="st"><span dir="rtl">❤</span></span></font></li><li><font color="#CC0000" size="4"><span class="st"><span dir="rtl"><br></span></span></font></li><li><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ </span></span></strong></font></li><li><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><strong>ای دگرگون کننده ی دل ها</strong></span></font><font color="#CC0000" size="4"><span class="st"><span dir="rtl">❤</span></span></font></li><li><font color="#CC0000" size="4"><span class="st"><span dir="rtl"><br></span></span></font></li><li><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> یَا طَبِیبَ الْقُلُوبِ </span></span></strong></font></li><li><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><strong>ای پزشـــــــــک دل ها</strong></span></font><font color="#FF0000" size="4"><span class="st"><span dir="rtl">❤</span></span></font></li><li><font color="#FF0000" size="4"><span class="st"><span dir="rtl"><br></span></span></font></li><li><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">یَا مُنَوِّرَ الْقُلُوبِ</span></span></strong></font></li><li><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><strong>ای روشـــنی بخش دل ها</strong></span></font><font color="#CC0000" size="4"><span class="st"><span dir="rtl">❤</span></span></font></li><li><font color="#CC0000" size="4"><span class="st"><span dir="rtl"><br></span></span></font></li><li><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;یَا أَنِیسَ الْقُلُوبِ </span></span></strong></font></li><li><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><strong>ای همــــــــــدم دل ها</strong></span></font><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span class="st"><span dir="rtl">❤</span></span></font></span></font></li></ul><font size="3"><strong><br></strong></font> text/html 2017-06-17T06:17:28+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com shamse2 :)اسم و فامیل http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/621 <h1 class="post-text"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><img src="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/6/17/4/1497657550036326.jpg" alt="" border="0" height="455" hspace="0" align="texttop" vspace="0" width="455"><br>-شهر یا کشور؟؟؟<br>+تهران<br>-10بده...<br>+فرد مورد علاقت؟؟؟<br>-تو<br>...+ 5بده </font></h1> text/html 2017-06-17T06:02:34+01:00 KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com shamse2 طعم تلخ قهوه http://KISHVAMATEZENDEGI.mihanblog.com/post/620 <span itemprop="text"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><img src="http://uupload.ir/files/bt2_کافه_قلب_دار.jpg" alt="" border="0" hspace="0" align="texttop" vspace="0"><br>چند روزی هست <br> طعم تلخ قهوه کافی من های این شهر را <br> می‌نوشم <br> یکی تلخ تر از دیگری... <br> <br> شنیده ام همه عصر های این شهر را <br> در کافی شاپ <br> قهوه مینوشی .<br>شاعر:</font></span><br><h2>شاعر حنظله حمیدی </h2><h2> </h2>